PORTFOLIO

Doanh nghiệp

Quảng cáo

Sự kiện, livestream, Flycam

Social media

Bình An Tam Chúc

Director | DOP | Camop | Editor

 Đông Tây Nam Bắc

RACHEL P 1989 | Chien Halo: Drone pilot

 Hyundai Used Car

Director | DOP | Camop | Editor

TVC Nha khoa Minh Thu

Nha khoa đẹp nhất Việt Nam

PH: FAProduction | Chien Halo: Camop

TVC MK Vision

Body Worn Camera

PH: FAProduction | Chien Halo: Camop

TVC Vinaphone

 Nhanh hơn để đón tết chậm hơn

PH: FAProduction | Chien Halo: Camop

TVC Agrishop

 Bình phun điện 5L

PH: FAProduction | Chien Halo: Camop

NGO Hagar Vietnam

 Một sự thật đang diễn ra....

PH: FAProduction | Chien Halo: Drone pilot

NGO Hagar Vietnam

 Hỗ trợ dành cho nạn nhân bị mua bán

PH: FAProduction | Chien Halo: Drone pilot

Helvetas Vietnam

BioTrade là gì

PH: FAProduction | Chien Halo: Camop, Drone pilot

Vietnam Craftsmanship

PH: Mott Visuals | Chien Halo: Director, DOP, Camop, Editor

Greg Norman

PH: Mott Visuals | Chien Halo: Director, DOP, Camop, Editor

TVC Công viên Thiên Đức

Thien Duc one day

PH: FAProduction | Chien Halo: Camop, Drone pilot

Vietnam Now | Drone Compilation

PH: Mott Visuals | Chien Halo: Drone pilot, Editor

I believe I can fly

Sofitel Legend Metropole Hanoi

PH: Mott Visuals | Chien Halo: Director, DOP, Camop, Editor

NHSV Bản tin chứng khoán

Director | DOP | Camop | Editor

Hành trình khám phá La Queenara

Director | DOP | Camop | Editor

Motion graphic - EKYC

Editor

Motion Graphic - Cổ phiếu là gì

Editor

Welcome to Dubai

Director | DOP | Camop | Editor

Shophouse An Cựu city Huế

Director | DOP | Camop | Editor

 Doanh nghiệp Trịnh Chung

Director | DOP | Camop | Editor

Brand men clutch bags

DOP | Camop | Editor

Vietwings Hanoi: 

fly over the golden season

Camop| Drone pilot | Editor